Strona główna

jola


Drodzy rodzice !

Prosimy o dostarczenie świadectw szkolnych
do sekretariatu szkoły dzieci, które  od 1 września 2017 r.

rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 1
im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Dziękujemy.DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

więcej

podanie

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘCBORKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

więcej

zwroca_kase_za_podreczniki

szkola1


 

sztandar2gif