Strona główna

Z A P R O S Z E N I E

herb-wiecborka

W związku z opublikowaniem nowego Prawa oświatowego

Burmistrz Więcborka

 organizuje spotkanie z Rodzicami uczniów
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku
oraz
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Zaproszenie kierowane jest również do rodziców dzieci
realizujących obowiązkowe roczne
wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Gminnym Niezapominajka”
w Więcborku oraz w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.

Spotkanie odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 r.
o godzinie 17:30
na sali gimnastycznej Gimnazjum
im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia
organizacji oraz funkcjonowania
ww. placówek na terenie miasta
Więcborka począwszy od 1 września 2017 r.

—–

Przed spotkaniem prosimy zapoznać się z materiałem
informacyjnym, dostępnym na stronie:
www.wiecbork.eu/16351
lub
www.booswiecbork.pl/?p=1043


TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W ROKU SZKOL. 2016/2017
pe-300x260

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT W RAMACH PROJEKTU „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ – BEZ PRZEMOCY”
 

 

szkola1


 

sztandar2gif